Machine Learning – Quant Trading یکی از دوره های آموزشی کمپانی Total Training است که نحوه ادغام یادگیری ماشین در راهبردهای سرمایه گذاری خود را به طور کامل به شما آموزش می دهد. این دوره آموزشی، یک رویکرد کاملا عملی برای اعمال تکنیک های یادگیری ماشین در Quant Trading را پیش می برد. تمرکز اصلی […]

Machine Learning – Python Programming: From Beginner to Intermediate یکی از دوره های آموزشی کمپانی Total Training است که زبان برنامه نویسی پایتون را از سطح مبتدی تا متوسط به طور کامل به شما آموزش می دهد. این دوره آموزشی، دقیقا برای افراد مبتدی که علاقه مند به یادگیری زبان قدرتمند پایتون می باشند، طراحی […]

Machine Learning – Linear and Logistic Regression یکی از دوره های آموزشی کمپانی Total Training است که نحوه ساخت مدل های یادگیری ماشین قدرتمند در Excel، R و Python را به طور کامل به شما آموزش می دهد. این دوره آموزشی، به شما نحوه ساخت مدل های خطی و انجام رگرسیون های منطقی در اکسل، […]

Machine Learning – Factor Analysis یکی از دوره های آموزشی کمپانی Total Training است که نحوه استخراج فاکتور را با استفاده از PCA در اکسل، R و Python به شما آموزش می دهد. این دوره آموزشی، به شما کمک می کند تا تجزیه و تحلیل فاکتور و پیوند آن با رگرسیون خطی را به درستی […]

Machine Learning – Deep Learning and Computer Vision: An Introduction یکی از دوره های آموزشی کمپانی Total Training است که مفاهیم یادگیری ماشین و نحوه ساخت یک شبکه عصبی مصنوعی را به شما آموزش می دهد. این دوره آموزشی، دو موضوع داغ در زمینه یادگیری ماشین را مورد بررسی قرار می دهد. در این دوره، […]

Apache Storm: Learn by Example یکی از دوره های آموزشی کمپانی Total Training است که نحوه استفاده از آپاچی Storm را برای ساخت اپلیکیشن های یادگیری ماشین به طور کامل به شما آموزش می دهد. این دوره آموزشی، نحوه ساخت اپلیکیشن هایی که به داده های به روز نیاز دارند تا بتوانند در عرض چند […]