بازی Azuran Tales: Trials توسط کمپانی Tiny Trinket Games برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. بازی از دنیای مردگان آغاز می شود و شما کسی هستید که در مرده و حالا دوباره توسط موجودی خشن و خبیث به نام Drukandra که خدای دنیای مردگان می باشد زنده می شوید تا ماموریتی را به انجام برسانید. شما […]