دانلود دوره آموزشی Technics Publications Leadership, Value, and Strategy Leadership, Value, and Strategy یکی از دوره های آموزشی شرکت Technics Publications است که مهارت های رهبری، ارزش و استراتژی در سازمان را به طور کامل به شما آموزش می دهد. Peter Aiken در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: پیاده سازی تغییرات برای بهبود عملکرد؛ […]

دانلود دوره آموزشی Technics Publications MongoDB for Data Modelers MongoDB for Data Modelers یکی از دوره های آموزشی شرکت Technics Publications است که پایگاه داده MongoDB را معرفی کرده و نحوه استفاده از آن را برای مدل سازی داده ها به شما آموزش می دهد. Austin Zellner در این دوره آموزشی، مواردی از جمله: معرفی […]

دانلود دوره آموزشی Technics Publications Mindfulness and Data Modeling Mindfulness and Data Modeling یکی از دوره های آموزشی شرکت Technics Publications است که مهارت ها و تکینک های مدل سازی داده ها و اطلاعات را به شما آموزش می دهد. Len Silverston در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: تمرکز و آرام کردن ذهن خود […]

دانلود دوره آموزشی Technics Publications Leveraging the Data Management Body of Knowledge Leveraging the Data Management Body of Knowledge یکی از دوره های آموزشی شرکت Technics Publications است که ۱۳ قانون اصلی مدیریت داده را به شما آموزش می دهد. این اصول به طور کلی در مورد مدیریت داده ها کاربرد دارند، اما در هر […]

دانلود دوره آموزشی Technics Publications Exorcising the Seven Deadly Data Sins Exorcising the Seven Deadly Data Sins یکی از دوره های آموزشی شرکت Technics Publications است که موانع و مشکلات موجود در مدیریت موثر داده های سازمانی را مورد بررسی قرار داده و نحوه حل آن ها را به شما آموزش می دهد. دشواری اجرای […]

دانلود دوره آموزشی Technics Publications Data Vault Basics Data Vault Basics یکی از دوره های آموزشی شرکت Technics Publications است که متد مدلسازی چابک داده ها، یعنی Data Vault را به طور کامل به شما آموزش می دهد. مدل داده Data Vault یک تکنیک مدلسازی سریع و چابک داده ها برای طراحی ساختارهای منعطف، مقیاس […]

دانلود دوره آموزشی Technics Publications Data Structure Graph Hands-On Workshop Data Structure Graph Hands-On Workshop یکی از دوره های آموزشی شرکت Technics Publications است که هر چیزی را که باید درباره گراف های ساختار داده و نحوه کشیدن آن ها برای مدلسازی داده ها بدانید، به شما آموزش می دهد. Doug Needham در این دوره […]

Technics Publications Data Architecture – The Foundation for both Enterprise Architecture and Data Governance Data Architecture – The Foundation for both Enterprise Architecture and Data Governance یکی از دوره های آموزشی شرکت Technics Publications است که یک رویکرد عملی برای درک، تعریف و پیاده سازی یکپارچه معماری سازمانی و قوانین اطلاعات دولتی را به شما […]

دانلود دوره آموزشی Technics Publications About Blockchain About Blockchain یکی از دوره های آموزشی شرکت Technics Publications است که هر چیزی را که لازم است درباره تکنولوژی بلاکچین و موارد استفاده از آن را بدانید به شما آموزش می دهد. این ویدئوی آموزشی با معرفی بلاک چین، نحوه تأثیر آن در توسعه اپلیکیشن ها و […]