بازی Wars Across The World: Russian Battles توسط کمپانی Strategiae برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. این بازی جنگ های کشور روسیه را در طی سالیان مختلفی روایت می کند. شما در این بازی فرماندهی جنگ های تمام عیار را بر عهده دارید، جنگ هایی که هر کدام متناسب با استراتژی خاص خودش جریان دارد […]