CEH – Certified Ethical Hacker یکی از دوره های آموزشی شرکت Stone River eLearning می باشد که به شما در اخذ گواهینامه دانش در زمینه امنیت شبکه، کنترل دسترسی، رمزنگاری و پروتکل های امنیتی کمک می نماید. این گواهینامه همچنین به داوطلبان کمک می کند تا با ارائه دانش و مهارت های صنعت در ارزیابی آسیب […]

Stone River eLearning Certified Digital Forensics Examiner یکی از دوره های آموزشی شرکت Stone River eLearning می باشد که هر چیزی را که باید درباره متخصص شدن در زمینه پزشکی قانونی دیجیتال (یا جرم یابی قانونی دیجیتال) بدانید، به شما آموزش می دهد. در این دوره آموزشی موضوعاتی از قیبل: ایجاد استاندارد های پزشکی قانونی قابل قبول برای […]

Certified Healthcare InfoSys Security Practitioner یکی از دوره های آموزشی شرکت Stone River eLearning می باشد که به شما کمک می کند تا بتوانید برای اخذ گواهینامه شغل امنیت سیستم های اطلاعات بهداشتی خود را آماده سازید. در این دوره تمام مطالب مورد نیاز به صورت کامل پوشش داده شده است تا دانشجویان بتوانند با موفقیت […]

Certified Penetration Testing Engineer یکی از دوره های آموزشی شرکت Stone River eLearning می باشد که در مورد گواهینامه مهندس تست نفوذ مجاز بحث می کند و برای افراد و مهندسین تست نفوذ ارائه شده است. در این دوره شما با روش های تست نفوذ آشنا می شوید. ۵ عنصر اصلی تست نفوذ در این دوره […]

Certified Professional Ethical Hacker یکی از دوره های آموزشی شرکت Stone River eLearning می باشد که به بررسی ارزیابی آسیب پذیری با کسب دانش و مهارت ها می پردازد. به کمک این دوره داوطلبان قادر خواهند بود چگونگی عملکرد ویروس های مخرب را درک نمایند و هم چنین به داوطلبان کمک می کند تا در صورت حمله […]

Certified Vulnerability Assessor یکی از دوره های آموزشی شرکت Stone River eLearning می باشد که به ارزیابی آسیب پذیری و امنیت سایبری می پردازد. این دوره یک دوره مقدماتی صدور گواهینامه vendor neutral با هدف ارائه اهمیت ارزیابی آسیب پذیری به همراه دانش و مهارت های پیچیده در عرصه ارزیابی آسیب پذیری می باشد. دوره CVA دانش بنیادی […]

CompTIA Cloud+ Advanced یکی از دوره های آموزشی شرکت Stone River eLearning می باشد که به بررسی مفاهیم عمیق تجزیه و تحلیل، انتخاب، نظارت و محافظت از منابع ابری با جزئیات بیشتری می پردازد. این دوره بر اساس مفاهیم آموزش داده شده در دوره های CompTIA Cloud + Intermediate و CompTIA Cloud + Basic می باشد و دواطلبان […]

CompTIA Cloud+ Basic یکی از دوره های آموزشی شرکت Stone River eLearning می باشد که به معرفی دانش و مهارت های اساسی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل، انتخاب، نظارت و محافظت از منابع ابری می پردازد. مفاهیم تدریس شده در این دوره شامل شناسایی آسیب پذیری ها، بررسی مسائل شبکه، اتصال و نظارت بر شبکه ها […]

CompTIA Cloud+ Intermediate یکی از دوره های آموزشی شرکت Stone River eLearning می باشد که به بررسی مفهوم تجزیه و تحلیل و محافظت از منابع ابری می پردازد. این دوره بر پایه مفاهیم آموزش داده شده در دوره CompTIA Cloud + Basic می باشد و مفاهیم را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار داده و دواطلبان را […]