Shut Up And Draw 2 – How I Tattoo By Tony Ciavarro یکی از دوره های آموزشی کمپانی Stinky Monkey Video Productions است که نحوه ایجاد تاتو های سفارشی براق و خاص را به شما آموزش می دهد. Tony Ciavarro در این دوره آموزشی، تکنیک ها و راهنمایی هایی را ارائه می دهد که با […]