دانلود Simpler Contacts and Dialer Pro v8.2.5 – مدیریت مخاطبین در اندروید

 

ما به کسانی که تعداد زیادی مخاطب در گوشی خود دارند و باعث بهم ریختگی محیط مدیریت مخاطب شده است توصیه می کنیم که Simpler Contacts and Dialer بر روی گوشی خود نصب کنند. کاربرانی که در گوشی های خود تعداد زیادی مخاطب دارند و تعدادی از مخاطبان تکراری در گوشی خود دارند با نصب این نرم افزار مخاطبین تکراری در گوشیتان شناسایی و حذف می شود.