بازی ترسناک The Apartment توسط کمپانی Shattered Mirror برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. در این بازی معماگونه و ماجراجویی با صحنه های اکشن و ترسناک شما در نقش کارآگاهی به نام جیمز می باشد که باید حقیقت بسیاری از موارد را آشکار سازید و پرده از چندین قتل مرموز بردارید. اجساد مقتولانی که […]