بازی Bloody Zombies توسط کمپانی Paw Print Games Ltd. برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. شهر لندن در محاصره کامل زامبی ها قرار گرفته است همه چیز در حال نابودی می باشد. زامبی هایی جهش یافته در سراسر شهر پراکنده شده اند. در این بازی شما به کمک سه نفر دیگر به مبارزه با این […]