بازی Brakes Are For Losers توسط کمپانی Oudidon برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. در این بازی می توانید مهارت های رانندگی خود را در رقابت با سایر رانندگان به چالش بکشانید. با شروع بازی خاطرات بازی هایی همچون Indy Heat، Super Off Road و … برایتان زنده می شود و لحظات زیبایی را تجربه می کنید. […]