دانلود دوره آموزشی O’Reilly Mastering computer vision problems with state-of-the-art deep learning architectures, MXNet, and GPU virtual machines Mastering computer vision problems with state-of-the-art deep learning architectures, MXNet, and GPU virtual machines یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که نحوه یاد دادن به یک state-of-the-art شبکه عصبی عمیق، ResNet، استفاده از Microsoft RSever […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly Meeting hacks Meeting hacks یکی از دوره های آموزشیش شرکت O’Reilly است که تکنیک های های لازم برای شرکت در ملاقات های رسمی را آموزش می دهد. قرار ملاقات در زندگی یک معمار، نقش بسیار ضروری دارد و این دوره برای کسانی طراحی شده است که مجبورند برای اجرای کارشان در […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly Performing meaningful, qualitative market research Performing meaningful, qualitative market research یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که نحوه پیدا کردن جامعه ای از کاربران علاقه مند به محصولات شما و افزایش بهره وری را آموزش می دهد. تقریبا هر بازار نرم افزار سازمانی معنی دار، جامعه ای از کاربران […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly Radical candor: Be a better boss Radical candor: Be a better boss یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که سه اصل اساسی برای نزدیکی روابط بین رئیس و اعضای تیمش به شما آموزش داده و داستان هایی از موفقیت ها و شکست ها در این زمینه را با شما […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly Segueing into a product role at your organization Segueing into a product role at your organization یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که برخی نکات مربوط به شناسایی فرصت های مدیریت محصول در سازمان خود را به شما آموزش می دهد. راهنمای دانلود: برای دانلود، به روی عبارت “دانلود […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly The CORE skills of product management: communication The CORE skills of product management: communication چهارمین سری از آموزش مهارت های اصلی مدیریتی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که به مبحث مدیریت ارتباطات می پردازد و شما را با روش های آن آشنا می کند. راهنمای دانلود: برای دانلود، به […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly The CORE skills of product management: execution The CORE skills of product management: execution چهارمین سری از آموزش مهارت های اصلی مدیریتی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که به مبحث مدیریت اجرایی می پردازد و شما را با قوانین صحیح آن آشنا می کند. راهنمای دانلود: برای دانلود، به […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly The importance of technical onboarding, training, and mentoring The importance of technical onboarding, training, and mentoring یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که بهترین رویکرد ها در آموزش، مانیتورینگ و technical onboarding را به شما آموزش می دهد. onboarding فنی برای بهره وری و رشد تیم های مهندسی بسیار […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly The sprint planning meeting The sprint planning meeting یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که نحوه برنامه ریزی برای ارائه یک اسپرینت موفق را به شما آموزش می دهد. قبل از شروع یک اسپرینت، بهتر است آن را در یک ملاقات رودمپ به ذینفعان ارائه دهید. این کار به […]