دانلود دوره آموزشی Certified Ethical Hacker (CEH) Version 9 Tool kit + PDF Slides free download

دوره آموزشی Certified Ethical Hacker (CEH) Version 9 Tool kit + PDF Slides free download همه موضوعات مربوط به گواهینامه هکر قانونی و همچنین ۲۷۰ مورد از تکنولوژی های هک کردن را که توسط هکرها مورد استفاده قرار می گیرند، به شما آموزش می دهد.