The Uncertain: Last Quiet Day یک بازی ماجراجویی است که در سال ۲۰۱۶ توسط New Game Order برای سیستم عامل ویندوز منتشر شد. در دنیایی که منطق حکومت می کند و همه تصمیمات بر پایه صفر و یک گرفته می شود، مفاهیم رنگ دیگری به خود گرفته اند و خوش بختانه موجودات منطقی، اگرچه انسان […]