بازی Impact Winter توسط کمپانی Mojo Bones برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. در واقع این بازی در مورد شخصیتی به نام جیکوب می باشد که یکی از بازماندگان از اتفاق برخورد شهاب سنگ به زمین می باشد. در پی بروز این اتفاق دمای کره زمین به زیر صفر درجه رسید و به یک باره […]