I am Weapon Revival

یک بازی ترسناک که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده داستان بازی این است که شما در یک کابوس هستید و تنها راهی که برای فرار شما در بازی وجود دارد خاطرات گذشته شما هستند که شما باید با جمع آوری آن در محیط بازی بتوانید خود را از این کابوس ترسناک نجات بدهید