بازی KURSK محصول نوامبر ۲۰۱۸ کمپانی Jujubee S.A می باشد که برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. داستان بازی و اتفاقات آن در مورد زیردریایی K-141 Kursk می باشد. در سال ۲۰۰۰ این زیردریایی برای ماموریتی عازم سواحل دریا می شود اما طولی نمی کشد که طی حادثه ای انفجاری رخ می دهد و تعدادی از […]