بازی جدید Gray Dawn توسط استودیوی Interactive Stone برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. این بازی در واقع نبرد بر سر دوراهی خیر و شر می باشد و شما باید بین دستورات شیطانی و راه خدایی یکی را انتخاب کرده و بتوانید بی گناهی یک کشیش را اثبات کنید. داستان بازی در سال ۱۹۲۰ […]