بازی Creepy Road توسط کمپانی Groovy Milk برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. در این بازی شما در نقش ناجی و تنها امید بشریت و دنیا هستید. دشمنان و مراحل متنوع و مختلفی در انتظار شما می باشد. شما در نقش قهرمانی به نام “Flint Trucker” می باشید که باید برای بقای دنیا تمام تلاش […]