دانلود بازی Maize برای کامپیوتر

بازی Maize یک بازی زیبای تخیلی ماجراجویانه است . داستان بازی Maize از نامه ایی که دولت ایالت متحده با نامه ایی به دو دانشمند شروع می شود ، این دو دانشمند از متن نامه برداشت اشتباهی داشته و دست به ساخت ذرت هایی می زنند که دارای احساس و عواطفی همانند انسان هستند . حال شما با مزرعه ایی بزرگ از این ذرت ها روبرو هستید .