بازی Hinterhalt 2 توسط کمپانی Felip Guimera برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. بازی در حال و هوای جنگ جهانی دوم جریان دارد و شما در نقش فرمانده ای هستید که باید نیروها و ارتش خود را رهبری و سازماندهی نمایید. شما می توانید یکی از ارتش پنجگانه موجود در بازی یعنی آمریکا، آلمان، انگلیس، […]