بازی Solar Explorer: New Dawn توسط کمپانی Dwarf Cavern برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. در این بازی شما در نقش کاشف و محققی می باشید که باید به کمک سفینه خود در فضا به کاوش بپردازید و ماجراجویی علمی را آغاز نمایید. در سفر مهیج شما باید سیارات جدید و ناشناخته را کشف کنید. […]