بازی Street Fighter 30th Anniversary Collection توسط کمپانی Digital Eclipse برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. این نسخه از بازی مجموعه ای کامل از عنوان های سری بازی های Street Fighter شامل Street Fighter I, Street Fighter II, Street Fighter III و سری بازی های Street Fighter Alpha می باشد. در ابتدای بازی شما با انتخاب هر […]