بازی The Corridor: On Behalf Of The Dead توسط کمپانی Desktop Daydreams Studios برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. این بازی تجربه ای ترسناک برای شما بر جای خواهد گذاشت. در این بازی شما در مکان هایی ترسناک به دنبال حقایق  و کشف اسراری می باشید که باید تنهایی از عهده ی آن بر بیایید. […]