بازی ESCAPE FROM VOYNA توسط کمپانی Dead Crow برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. این در کشور روسیه و در خلال جنگ سرد جریان دارد. دوره نابودی زمین و ساکنان زمین نزدیک است و بر اثر آزمایشات هسته ای در خاک روسیه زمین در حال ویرانی و نابودی است. حالا در این اوضاع آشفته شما […]