بازی The Spectrum Retreat توسط کمپانی Dan Smith Studios برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. این بازی اسرار آمیز در هتلی به نام The Penrose جریان دارد، جایی که اتفاقات و حوادثی عجیب و غریب روی می دهد و شما در این بازی باید پرده از این اسرار بردارید و حقیقت را آشکار سازید. معماها و […]