بازی Jagged Alliance: Rage محصول دسامبر ۲۰۱۸ کمپانی Cliffhanger Productions می باشد که برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. بار دیگر در ماجراجویی های Jagged Alliance قرار بگیرید و اتفاقات مهیجی را تجربه کنید. داستان بازی ۲۰ سال پس از نسخه اصلی در جریان است، جایی که شما در شرایط سخت و چالش برانگیزی قرار می […]