بازی Egypt: Old Kingdom – Master of History توسط کمپانی Clarus Victoria برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. در این نسخه از بازی Egypt: Old Kingdom شما حال و هوای اهرام مصر را تجربه می کنید. شما در این بازی تاریخی زیبایی ها زیادی را می بینید و از آنها لذت می برید. در واقع ساختن […]

بازی Egypt: Old Kingdom توسط کمپانی Clarus Victoria برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. بازی در زمان ۳۵۰۰ سال پیش از عیسی مسیح در کشور مصر باستان جریان دارد. یکی از خدایان مصر به نام Seth قدرت زیادی دارد که اتفاقات تلخ بسیاری را در سرزمین مصر به وجود آورده است و حالا شما کسی هستید […]