CCNA Data Center DCICN 200-150 LiveLessons یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press می باشد که به شما تنظیمات و عیب یابی برای آمادگی در آزمون CCNA Data Center DCICN 200-150 را آموزش می دهد. Frank Dagenhardt در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: آموزش مفاهیم پایه شبکه، زیرساخت فیزیکی مرکز داده، مفاهیم شبکه مرکز داده پیشرفته، […]

(Cisco ASA 5500-X Series Next-Generation Firewalls LiveLessons (Workshop یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press می باشد که طراحی، پیکربندی و عیب یابی اولیه تا پیشرفته سیسکو ASA 5500-X را آموزش می دهد. Omar Santos در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: معرفی سیسکو ASA، حالت های فایروال، تنظیمات اصلی، ترجمه آدرس شبکه (NAT)، کنترل دسترسی، مسریابی IP، پشتیبانی NetFlow […]

Cisco Bring Your Own Device (BYOD) Networking LiveLessons یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press می باشد که معماری تحرک سازمانی، شبکه سازمانی و تحرک و ادغام دستگاه های مصرفی و هم چنین تضمین اتصال ایمن برای شبکه سازمان را آموزش می دهد. Kevin Redmon در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: بررسی سیسکو BYOD Smart Solution، […]

CCENT ICND1 100-101 Official Cert Guide and Simulator Library یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press می باشد که تمامی موارد مورد نیاز برای آمادگی شرکت در آزمون گواهینامه Cisco CCENT را در اختیارتان قرار می دهد. Sean Wilkins و Wendell Odom در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: آموزش اصول شبکه سازی، شبکه های اترنت و سوئیچ […]

Cisco Firepower and Advanced Malware Protection LiveLessons یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press می باشد که موارد مورد نیاز برای طراحی، پیکربندی، عیب یابی سیسکو  ASA و خدمات FirePOWER را به شما آموزش می دهد. Omar Santos در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: آموزش اصول امنیت سیسکو نسل بعدی شبکه، معرفی و طراحی سیسکو ASA با خدمات FirePOWER، […]

Cisco NetFlow LiveLessons: Big Data Analytics for Cyber Security یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press می باشد که راهکارهای راه اندازی، پیکربندی و رفع مشکل NetFlow را در بسیاری از پلتفرم های مختلف سیسکو و یادگیری آنالیز داده های بزرگ برای امنیت سابیری را به شما آموزش می دهد. Omar Santos در این دوره آموزشی موضوعاتی […]

Cisco TrustSec LiveLessons یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press می باشد که درک، استقرار، پیکربندی و عیب یابی Cisco TrustSec را به شما آموزش می دهد. Natalie Timms در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: درک و موقعیت Cisco TrustSec، شناخت توابع طبقه بندی شده TrustSec، شناخت توابع انتشار TrustSec، شناخت توابع اجرای TrustSec، پیاده سازی TrustSec روی Cisco ISE و … […]

Designing Data Centers with Cisco’s ACI LiveLessons–Networking Talks یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press می باشد که شما را در درک چگونگی ساختن و پیاده سازی طرح های شبکه موثر data center با زیر ساخت های مرکز سیسکو (ACI) آشنا می سازد. Lucien Avramov در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: آموزش ایجاد یک مرکز داده، […]

Cisco Press End-to-End Quality of Service Network Design LiveLessons یکی از دوره های آموزشی شرکت Cisco Press می باشد که بهترین استراتژی های فنی و شیوه ها را برای به حداکثر رساندن QoS در شبکه ها آموزش می دهد. Tim Szigeti در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: بررسی ابزار QoS، اصول و استراتژی طراحی QoS، طراحی Campus QoS، طراحی شبکه LAN […]