Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (Exam 70-740) یکی از دوره های آموزشی شرکت CBT Nuggets است که موضوعات مهم آزمون Windows Server 2016 شامل نصب، ذخیره سازی و محاسبات را آموزش داده و شما را برای قبولی در این آزمون آماده می کند. Garth Schulte در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: […]

دانلود دوره آموزشی Penetration Testing with Linux Tools

Penetration Testing with Linux Tools یکی از دوره های آموزشی شرکت CBT Nuggets است که دو آموزش بک ترک و کالی لینوکس را به شما ارائه می دهد و نحوه استفاده از آن ها را برای دستیابی به مجموعه وسیعی از ابزارهای مربوط به امنیت از پورت اسکنر گرفته تا ممیزی امنیت را آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی CBT Nuggets EC Council Certified Ethical Hacker v9.0

دوره آموزشی CBT Nuggets EC Council Certified Ethical Hacker v9.0 ابزارها و تکنیک های مورد نیاز هک کردن قانونی برای برقراری امنیت در شبکه خود را به طور کامل آموزش می دهد و شما را برای آزمون EC-Council آماده می کند.

دانلود دوره آموزشی CBT Nuggets Linux LPI LPIC-2: Exam 201

دوره آموزشی CBT Nuggets Linux LPI LPIC-2: Exam 201 مهارت های مورد نیاز برای گرفتن مدرک LPIC لینوکس را به طور کامل آموزش می دهد.