Citadel: Forged with Fire یکی از بازی های اکشن و ماجراجویی است که در سال ۲۰۱۹ توسط Blue Isle Publishing برای ویندوز منتشر شد. شما به عنوان یک هنرجوی جادوگری که به تازگی قبول شده اید، برای تحقیق در مورد دنیای خطرناک ایگنوس راهی سفر می شوید. هدف شما: ایجاد نام و آوازه برای خود […]