بازی Bastard توسط کمپانی Aterdux Entertainment برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. این بازی شما را در شرایطی حساس و سرنوشت ساز قرار می دهد، شرایطی که تصمیم می گیرید خوب باشید یا بد. در وقع شرایط بازی شما را در محیطی بد و بی رحم قرار می دهد و شما باید تلاش کنید از […]