دانلود DSM-5 Diagnostic Criteria v1.3.0 – برنامه تشخیص اختلالات روانی برای اندروید

 

نرم افزار DSM-5 Diagnostic Criteria برنامه ای  برای افزایش اطلاعات دانشجویان و پزشکان می باشد که آن ها از طریق این برنامه می توانند اطلاعات جدیدی را به دست بیاورند . این برنامه یکی از بهترین برنامه ها برای برای افزایش آموخته های این دسته از افراد جامعه می باشد . همچنین انان می تواند از طریع این برنامه به منابعی اساسی دسترسی داشته باشند.