نرم افزار Link2SD Plus یک برنامه کاربردی است که با استفاده از آن می توان اپلیکیشن های نصب شده را بر روی SD card انتقال داد. بهترین و قدرتمندترین اپلیکیشن انتقال برنامه ها و بازی ها به مموری کارت می باشد که از نظر کارایی به برنامه apps2sd شباهت دارد اما تفاوت هایی هم با آن دارد. یکی اینکه در […]