۱۳۹۶/۰۴/۰۴
Anti Bullying Training Course and Bullying Prevention Training

دانلود دوره آموزشی Udemy Anti Bullying Training Course and Bullying Prevention Training

Anti Bullying Training Course and Bullying Prevention Training یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که روش هایی را برای جلوگیری از رفتارهای بد کوکان مانند آزار اذیت کردن به والدین آموزش می دهد. Brian Cliette در این دوره آموزشی، مواردی از جمله: تفارت رفتار دختران و پسران در برخورد با آزار و اذیت شدن و همچنین آزار دادن دیگران (هم فیزیکی و هم روحی – روانی) ؛ تعریف قلدری کردن و آزار رساندن به دیگران و دیگر دردهای رو به رشد؛ شناخت بچه هایی که قلدری می کنند و دلایل رفتار آن ها؛ شناخت سه نوع مختلف آزار […]