۱۳۹۵/۱۰/۲۸
Angular 2 Forms: Data Binding and Validation

دانلود دوره آموزشی Lynda Angular 2 Forms: Data Binding and Validation

دانلود دوره آموزشی Angular 2 Forms: Data Binding and Validation Angular 2 Forms: Data Binding and Validation یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ساخت فرم های HTML را با استفاده از ساخت بلوک ها و متد های ماژول فرم های انگولار 2 به شما آموزش می دهد.