۱۳۹۵/۱۰/۱۷
Android Fundamentals: BroadcastReceivers

دانلود دوره آموزشی PluralSight Android Fundamentals: BroadcastReceivers

دانلود دوره آموزشی Android Fundamentals: BroadcastReceivers Android Fundamentals: BroadcastReceivers یکی از دوره های آموزشی موسسه پلورال سایت است که نحوه کارکرد برودکست رسیور را در اندروید و دیگر سیستم ها آموزش داده و علت اهمیت وجود آن ها در برنامه های کاربردی را بررسی می کند.