۱۳۹۵/۰۸/۲۲
Android App Development Essentials: Local Data Storage

دانلود ویدیوی آموزشی Lynda Android App Development Essentials: Local Data Storage

دانلود ویدیوی آموزشی Android App Development Essentials: Local Data Storage Android App Development Essentials: Local Data Storage یکی از ویدیوهای آموزشی شرکت Lynda.com است که تکنیک های ماندگاری و ثبت داده ها شامل ذخیره سازی آن ها در فایل های متنی با فرمت JSON و نگهداری در پایگاه های داده رابطه ای مانند SQLite را آموزش می دهد.