۱۳۹۶/۰۵/۱۴
Integrating Lead Forms, Salesforce, Slack, and Email with AWS

دانلود دوره ی آموزشی PluralSight Integrating Lead Forms, Salesforce, Slack, and Email with AWS

در دوره ی Integrating Lead Forms, Salesforce, Slack, and Email with AWS اولا، یاد خواهید گرفت که از یک تابع Lambda برای form submission استفاده کنید و پیام را در queue قرار دهید. بعد، Cloud Watch را بررسی ونحوه ی چگونگی نظارت queue تا گردش کار ساده Lambda را با امتیازات تصمیم گیری برای ارسال اعلان های ایمیل از طریق SES، یک پیام تماس به یک کانال Slack و تمام داده های سربار به Salesforce، بفرستد را می آموزید. در نهایت، یک پردازنده فرم ساده را خواهید ساخت. مشخصات Integrating Lead Forms, Salesforce, Slack, and Email with AWS: ناشر: pluralsight […]