۱۳۹۶/۰۵/۱۵
Managing Inventory, Change, and Compliance with AWS Config

دانلود دوره ی آموزشی PluralSight Managing Inventory, Change, and Compliance with AWS Config

در دوره ی Managing Inventory, Change, and Compliance with AWS Config اولا، شما یاد خواهید گرفت چگونه تنظیمات AWS Config را راه اندازی کنید و از آن برای ردیابی منابع موجود در هر دو زمان حال و گذشته استفاده کنید. بعدا، چگونگی استفاده از قوانین AWS Config را با توجه به اهداف خود یاد خواهید گرفت. در نهایت، پیاده سازی پیوسته را یاد خواهید گرفت ، و ارزیابی های خود را به فعالیتهایی که زیرساخت خود را به طور خودکار می آموزید. مشخصات Managing Inventory, Change, and Compliance with AWS Config: ناشر: pluralsight مدرس: Paul Kirby زمان آموزش: 2ساعت و […]