۱۳۹۶/۰۶/۲۵
Agile Requirements Foundations

دانلود دوره آموزشی Lynda Agile Requirements Foundations

دانلود دوره آموزشی Agile Requirements Foundations Agile Requirements Foundations یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که روش های ذهنی و تکنیک های مورد نیاز جهت کشف نیازمندی های یک پروژه چابک و موفقیت در نقش تحلیلگر کسب و کار (BA) را به شما آموزش می دهد. Agile Requirements Foundations یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که روش های ذهنی و تکنیک های مورد نیاز جهت کشف نیازمندی های یک پروژه چابک و موفقیت در نقش تحلیلگر کسب و کار (BA) را به شما آموزش می دهد. Angela Wick در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: اصول […]