۱۳۹۶/۰۵/۱۵
AgilePM® Project Management

دانلود دوره آموزشی Pluralsight AgilePM® Project Management

دانلود دوره آموزشی AgilePM® Project Management AgilePM® Project Management یکی از دوره های آموزشی موسسه پلورال سایت است که مدیران پروژه را برای مدیریت پروژه های چابک آماده می کند.