۱۳۹۵/۰۸/۰۸
After Effects Duik Rigging & Animation Tools

دانلود فیلم آموزشی Lynda After Effects Duik Rigging & Animation Tools

دانلود فیلم آموزشی After Effects Duik Rigging & Animation Tools After Effects Duik Rigging & Animation Tools ابزار های ضروری Duik را بررسی می کند و با فراهم کردن تمریناتی میزان مهارت شما را به چالش می کشد و با استفاده از پروژه های کوچک کارکرد Duik را به صورت عملی نشان می دهد.