۱۳۹۶/۰۲/۰۴
Advertising on LinkedIn

دانلود دوره آموزشی Lynda Advertising on LinkedIn

دانلود دوره آموزشی Advertising on LinkedIn Advertising on LinkedIn یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که تبلیغات در شبکه اجتماعی LinkedIn را معرفی کرده و نحوه اجرای استراتژی های خود را با استفاده از ابزاهای موجود، گام به گام آموزش می دهد.