۱۳۹۵/۰۶/۲۷
Advanced Topics in MySQL and MariaDB

دانلود فیلم آموزشی Lynda Advanced Topics in MySQL and MariaDB

دانلود فیلم آموزشی Advanced Topics in MySQL and MariaDB Advanced Topics in MySQL and MariaDB به بررسی و مقایسه بین My SQL و MariaDB (دو تا از قدرتمندترین ابزار پایگاه های داده) می پردازد و نشان میدهد که چگونه با استفاده از این دو، کارهای پیشرفته ای را در هر سیستمی انجام دهیم.