۱۳۹۵/۰۶/۲۸
Advanced Topics in Cisco Routing: RIPv2, EIGRP, and OSPF

دانلود فیلم آموزشی Lynda Advanced Topics in Cisco Routing: RIPv2, EIGRP, and OSPF

دانلود فیلم آموزشی Advanced Topics in Cisco Routing: RIPv2, EIGRP, and OSPF Advanced Topics in Cisco Routing: RIPv2, EIGRP, and OSPF یکی از دوره های آموزشی لیندا میباشد که توسط Lazaro Diaz تدریس میشود. در این دوره، تکنیک های پیشرفته ای برای مسیریابی روتر های سیسکو با استفاده از RIP، EIGRP و OSPF آموزش داده میشود.