۱۳۹۵/۰۸/۱۸
Muse CC 2017: New Features

دانلود ویدیوی آموزشی Lynda Muse CC 2017: New Features

دانلود ویدیوی آموزشی Muse CC 2017: New Features Muse CC 2017: New Features از شرکت Lynda.com، ویژگی ها و قابلیت های جدید نرم افزار Muse CC شامل پشتیبانی از انیمیشن های جدید در کتابخانه CC، نقاط انفصال متعدد برای عناصر و اعمال فیلترهای reCAPTCHA برای بهبود امنیت روی فرم ها را آموزش می دهد.
۱۳۹۵/۰۸/۱۵
Building a Responsive Single Page Website in Adobe Muse

دانلود دوره آموزشی Pluralsight Building a Responsive Single Page Website in Adobe Muse

دانلود دوره آموزشی Building a Responsive Single Page Website in Adobe Muse Building a Responsive Single Page Website in Adobe Muse یکی از دوره های آموزشی موسسه Pluralsight است که نحوه استفاده از نرم افزار Adobe Muse را برای ایجاد صفحات وب آموزش می دهد.