۱۳۹۶/۰۶/۲۵
Adobe Captivate for Systems Training

دانلود دوره آموزشی Lynda Adobe Captivate for Systems Training

دانلود دوره آموزشی Adobe Captivate for Systems Training Adobe Captivate for Systems Training یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده و کار با نرم افزار Adobe Captivate را جهت شبیه سازی نرم افزار و توسعه سیستم های آموزشی به شما آموزش می دهد. Adobe Captivate for Systems Training یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده و کار با نرم افزار Adobe Captivate را جهت شبیه سازی نرم افزار و توسعه سیستم های آموزشی به شما آموزش می دهد. Anastasia McCune در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: ضبط شبیه سازی نرم افزار؛ […]