۱۳۹۵/۱۰/۱۸
Administering System Center Configuration Manager (SCCM)

دانلود دوره آموزشی PluralSight Administering System Center Configuration Manager (SCCM)

دانلود دوره آموزشی Administering System Center Configuration Manager (SCCM) Administering System Center Configuration Manager (SCCM) یکی از دوره های آموزشی موسسه پلورل سایت است که نحوه استفاده از ConfigMgr را برای مدیریت ویندوز 10 بر روی دستگاه های مختلف خود به شما آموزش می دهد.