۱۳۹۵/۰۸/۰۶
Acing Your Interview

دانلود فیلم آموزشی Lynda Acing Your Interview

دانلود فیلم آموزشی Acing Your Interview Acing Your Interview یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که شما را برای یک مصاحبه کاری آماده کرده و کمک میکند تا بتوانید به همه سوالات پاسخ مناسب داده و شغل مورد علاقه خود را تصاحب کنید.