۱۳۹۵/۰۹/۲۴
Accessing Existing Databases with Entity Framework Core

دانلود دوره آموزشی Lynda Accessing Existing Databases with Entity Framework Core

دانلود دوره آموزشی Accessing Existing Databases with Entity Framework Core Accessing Existing Databases with Entity Framework Core یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که تکنیک هایی برای استفاده از هسته فریم ورک انتیتی (EF) را با پایگاه های داده رابطه ای موجود و اصلاح کدها را به شما آموزش می دهد.